Overreacted

Proč používáme super(props)?

30. listopadu 2018 • ☕️ 4 min read

Prý je funkce Hooks v Reactu cool. Ale blog začínam vysvětlením jak fungují komponenty vytvořené pomocí třídy.

Tyto věci nejsou důležité k tomu, abyste byli produktivní při používání Reactu, ale budete rádi, když jim porozumíte.

Tady je první příspěvek.


Do kódu jsem napsal super(props) tolikrát, že už to ani nespočítam:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Samozřejmě, nemusíme to dělat, když použijeme vlastnosti třídy:

class Checkbox extends React.Component {
 state = { isOn: true };
 // ...
}

Syntaxe podobná tomuto byla plánována již s Reactem verze 0.13, který přidal podporu pro třídy v roce 2015. Použití konstruktoru a super(props) bylo jen dočasným řešením dokud vlastnosti tříd neposkytly pohodlnější alternativu.

Ale vraťme se k příkladu, který používá jenom funkce standardu ES2015:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Proč vlastně používame funkci super? Můžeme ji nepoužívat? Pokud ji musíme používat, co se stane když jí neposkytneme props? Používají se i jiné parametry? Podívejme se na to…


V JavaScriptu je funkce super konstruktorem třídy, kterou rozširujeme. (V tomto případě se jedná o implementaci React.Component.)

Je důležité vědět, že v konstruktoru nemůžeme používat this do té doby, než použijeme funkci super:

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  // 🔴 Nemůžeme používat `this`
  super(props);
  // ✅ Můžeme používat `this`
  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Existuje dobrý důvod, proč JavaScript chce, abychom zavolali konstruktor rozšiřované třídy předtím, než použijeme this. Představme si hierarchii:

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

class PolitePerson extends Person {
 constructor(name) {
  this.greetColleagues(); // 🔴 To se nesmí
  super(name);
 }
 greetColleagues() {
  alert('Dobrý den, přátelé!');
 }
}

Teď si představme, že použijeme this před funkcí super. O měsic později chceme změnit funkci greetColleagues tak, aby ve zprávě bylo jméno dotyčné osoby:

 greetColleagues() {
  alert('Dobrý den, přátelé!');
  alert('Těší mě, jmenuji se ' + this.name + '!');
 }

Do té doby jsme už i zapomněli, že funkce this.greetColleagues() byla použitá předtím, než funkce super() definovala this.name. To znamená, že vlastnost this.name není definovaná! Jak vidíte, při takovém kódu se velmi těžce přemýšlí.

Proto JavaScript chce, abychom zavolali super předtím, než použijeme this. Ať si třída, která byla rozšířená, dělá co jen chce! To omezení platí i na komponenty, které jsou definované pomocí třídy:

 constructor(props) {
  super(props);
  // ✅ Teď můžeme používat `this`
  this.state = { isOn: true };
 }

Z toho vyplývá další otázka: proč poskytujeme funkci super parametr props?


Aby mohl konstruktor třídy React.Component nastavit this.props, měli bychom poskytnout funkci super parametr props:

// Inside React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

Ale i kdybychom zavolali funkci super() bez parametru props, stále můžeme používat this.props v metodách jako je render a podobně. (Nevěříte? Vyzkoušejte to!)

Jak je možné, že to funguje? React nastavuje props hned poté, jak použije kontruktor vašeho komponentu:

// Pod kapotou Reactu
const instance = new YourComponent(props);
instance.props = props;

Takže i když zapomeneme poskytnout props funkci super(), React je nastaví. I na to je důvod:

Když React přidal podporu pro třídy, nepřidal podporu jenom pro ES6. Cílem bylo přidat podporu pro co nejvíc abstrakcí třídy. A tehdy nebylo jasné, jak úspěšné budou jazyky jako jsou ClojureScript, CoffeeScript, ES6, Fable, Scala.js nebo TypeScript. React byl záměrně nestranný, a nevyžadoval použití funkce super() — i když jsou třídy standardu ES6 jiné.

Znamená to, že můžeme použít super() namísto super(props)?

Ani ne, protože je to matoucí. Ano, React sice nastaví this.props poté, co byl váš konstruktor spuštěný. Jenže od zavolání funkce super po konec konstruktora nebude this.props definovaný:

// Pod kapotou Reactu
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

// Ve vašem kódu
class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(); // 😬 Zapomněli jsme na props
  console.log(props);   // ✅ {}
  console.log(this.props); // 😬 undefined  }
 // ...
}

A je výzvou opravit chybu, která nastane když je funkce volaná v konstruktoru. Právě proto vždy doporučuji používat super(props):

class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props); // ✅ Poskytli jsme props
  console.log(props);   // ✅ {}
  console.log(this.props); // ✅ {}
 }
 // ...
}

Díky tomu bude this.props dostupný ještě předtím, než bude konstruktor ukončený.


Je tu ještě jedna věc, o kterou se můžou zajímat dlouhodobí uživatelé Reactu.

Mohli jste si všimnout, že když se ve třídě použije Context API (jestli už pomocí zastaralého contextTypes, nebo moderního contextType, přidaného ve verzi 16.6), context je druhým parametrem konstruktora.

Proč teda nepoužívame super(props, context)? Můžeme, ale context se nepoužíva až tak často.

Díky vlastnostem třídy je tento problém vyřešený. Bez daného konstruktora jsou všechny parametry dané rozšiřované třídě. Kvůli tomu může state = {} použít this.props nebo this.context.

Když používame funkci Hooks, nepoužívame ani super, ani this. Ale to je téma do budoucna.