Overreacted

Hogyan különbözteti meg a React az osztályt a függvénytől?

2018. december 2. • ☕️☕️☕️ 17 min read

Vegyük ezt a Greeting komponenst, ami függvényként van definiálva:

function Greeting() {
 return <p>Hello</p>;
}

React-ben ugyanezt osztályként is definiálhatjuk

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <p>Hello</p>;
 }
}

(Egészen mostanáig ez volt az egyetlen módja, hogy éljünk az állapot (state) által nyújtott lehetőségekkel.

Amikor renderelni akarjuk a <Greeting /> komponenst, nem számít hogyan volt definiálva:

// Osztály vagy függvény - tökmindegy.
<Greeting />

De a React-nek igenis fontos ez a különbség!

Ha a Greeting egy függvény, akkor a React-nek meg kell hívnia:

// Saját kód
function Greeting() {
 return <p>Hello</p>;
}
// React kód
const result = Greeting(props); // <p>Hello</p>

De ha a Greeting egy osztály, akkor a React-nek először létre kell hoznia egy példányt a new operátorral és csak ez után hívja meg a render metódust az imént létrehozott példányon.

// Saját kód
class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <p>Hello</p>;
 }
}
// React kód
const instance = new Greeting(props); // Greeting {}
const result = instance.render(); // <p>Hello</p>

A React célja mindkét esetben az, hogy megkapja a renderelt elemet (a példánkban <p>Hello</p>). De ennek a folyamatnak a lépései attől függenek, hogyan volt a Greeting definiálva.

Hogyan tudja tehát a React, hogy egy komponens osztály vagy függvény?

Az előző poszthoz hasonlóan, nem kell mindezt tudni, ahhoz hogy hatékonyan használjuk a React-et. Én sem tudtam évekig. Kérek mindenkit, hogy ne csináljunk ebből egy intejú kérdést. Valójában ez a poszt inkább szól a JavaScript-ről mint a React-ről.

Ez a blog azoknak az érdeklődő olvasóknak szól, akik tudni akarják miért működik a React úgy ahogy. Magadra ismertél? Akkor ugorjunk neki együtt.

Hosszú lesz az út, öveket becsatolni! Ez a poszt nem a tartalmaz sok információt magáról a React-ről, de át fogjuk venni a new, this, class, nyíl operátoros függvények, prototype, __proto__, instanceof néhány tulajdonságát és hogy ezek hogyan függenek össze JavaScript-ben. Szerencsére ezeken nem kell túl sokat gondolkodni a React használata közben. Viszont ha te implementálod a React-et…

(Ha csak a válaszra vagy kíváncsi, görgess a legvégére.)


Először is azt kell megértenünk, miért fontos a függvényeket és az osztályokat külön kezelnünk. Figyeljük meg hogyan használjuk a new operátort egy osztály létrehozásakor:

// Ha a Greeting egy függvény
const result = Greeting(props); // <p>Hello</p>
// Ha a Greeting egy osztály
const instance = new Greeting(props); // Greeting {}
const result = instance.render(); // <p>Hello</p>

Nézzük meg, hogy nagyjából mit csinál a new operátor JavaScript-ben.


A múltban nem voltak osztályok a JavaScript-ben. Azonban egyszerű függvények segíségével ki lehetett fejezni hasonló kódolási mintákat. Konkrétan akármilyen függvényt lehet egy osztály konstruktorhoz hasonló szerepkörben használni, mindössze a new operátorral kell meghívni:

// Egy egyszerű függvény
function Person(name) {
 this.name = name;
}
var fred = new Person('Fred'); // ✅ Person {name: 'Fred'}
var george = Person('George'); // 🔴 Nem fog működni

Ez a kód még ma is érvényes! Próbáld ki DevTools-ban.

Ha new és this nélkül deklarálnánk és hívnánk meg, akkor a Person('Fred') valami globális és hasznavehetetlen (mint például a window vagy undefined) dologra mutatna. A kódunk tehát hibát jelezne vagy váratlanul megváltoztatná a window.name értékét.

A new operátort egy függvény meghívása elé rakva azt fejezzük ki, hogy: “Figyelj JavaScript, tudom hogy a Person csak egy függvény, de tegyünk úgy mintha egy osztály konstruktor lenne. Hozz létre egy {} objektumot és a Person függvényen belül lévő this mutasson erre az objektumra, hogy hozzá tudjak rendelni olyan dolgokat, mint a this.name. Aztán térj vissza ezzel az objektummal.

Ezt csinálja a new operátor.

var fred = new Person('Fred'); // A `Person`-ban lévő `this` erre az objektumra utal

A new operátor azt is lehetővé teszi, hogy minden amit a Person.prototype-on definiálunk az a fred objektum számára is elérhető lesz:

function Person(name) {
 this.name = name;
}
Person.prototype.sayHi = function() { alert('Hi, I am ' + this.name);}var fred = new Person('Fred');
fred.sayHi();

Így lehetett osztályokat imitálni mielőtt azok megjelentek volna JavaScript-ben.


A new operátor tehát nem egy újdonság JavaScript-ben. Az osztályok azonban újabb keletűek. A segítségükkel sokkal kifejezőbbé tudjuk tenni a korábbi kódunkat:

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
 sayHi() {
  alert('Hi, I am ' + this.name);
 }
}
let fred = new Person('Fred');
fred.sayHi();

A fejlesztő szándékának megőrzése fontos egy programnyelv vagy egy API tervezésekor.

Ha írunk egy függvényt, a JavaScript nem tudja magától kitalálni, hogy azt úgy kell meghívnia, mint mondjuk az alert()-et vagy konstruktorként, mint a new Person() esetében. Egy olyan függvény esetében, mint a Person, a new elhagyása zavaros következményekkel jár.

Az osztály szintaxissal ki tudjuk fejezni, hogy: “Ez nem csak egy függvény - ez egy osztály és tartozik hozzá egy konstruktor”. Ha lefelejtjük a new-t ennek a meghívásakor, a JavaScript hibát fog jelezni:

let fred = new Person('Fred');
// ✅ Ha a Person egy függvény: semmi gond
// ✅ Ha a Person egy osztály: szintén semmi gond
let george = Person('George'); // Hiányzó `new`
// 😳 Ha a Person egy konstruktor-szerű függvény: zavaros viselkedés
// 🔴 Ha a Person egy osztály: azonnali hibaüzenet

A hibákat ezáltal könnyebb korán észrevenni, semmint várni hogy bekövetkezzen valami rejtélyes bug, például hogy a this.name a george.name helyett a window.name-et állítja be.

Ám ez azzal is jár, hogy a React-nak minden egyes osztály meghívása elé oda kell tennie a new operátort. Nem hívhatja meg azokat egyszerű függvényként, mert a JavaScript hibát jelezne!

class Counter extends React.Component {
 render() {
  return <p>Hello</p>;
 }
}
// 🔴 A React nem hívhatja meg így
const instance = Counter(props);

Ebből még baj lehet.


Mielőtt látnánk hogyan oldja meg a React ezt a problémát, jusson eszünkbe, hogy a legtöbb React felhasználó valamilyen fordítóprogramot használ - mint például a Babel - hogy az osztályokat és a többi modern funkciókat lefordítsák a régebbi böngészők számára. A tervezéskor tehát ezeket a fordítóprogramokat is figyelembe kell vennünk.

A Babel korai verzióiban az osztályokat meg lehetett hívni new nélkül is. Ez azonban ki lett javítva - egy kis extra kód hozzáadásával:

function Person(name) {
 // Leegyszerűsített Babel kód:
 if (!(this instanceof Person)) {
  throw new TypeError("Cannot call a class as a function");
 }
 // Saját kód:
 this.name = name;
}
new Person('Fred'); // ✅ Oké
Person('George');  // 🔴 Nem lehet az osztályt függvényként meghívni

Hasonló kóddal már találkozhattál a bundle-ödben. Erre való az a sok _classCallCheck függvény. (A bundle mérete csökkenthető ha az ilyen ellenőrzéseket nélkülöző “loose mode”-ot választjuk, de ez megnehezítheti a valós natív osztályokra való jövőbeli átállást.)


Most már tehát nagyjából értjük, hogy mi a különbség ha new-val vagy anélkül hívunk meg valamit:

new Person() Person()
class ✅ A this egy Person példányra mutat 🔴 TypeError
function ✅ A this egy Person példányra mutat 😳 A this vagy a window-ra mutat vagy undefined

Ezért fontos, hogy a React helyesen hívja meg a komponenseket. Ha a komponens osztályként van definiálva a React-nak a new operátorral kell meghívnia.

Akkor a React csupán ellenőrzi, hogy egy osztályról van szó vagy sem?

Ne olyan hevesen! Még ha meg is tudnánk különböztetni egy osztályt egy függvénytől JavaScript-ben, a Babel és a hozzá hasonló eszközök által fordított osztályok esetében ez akkor sem működne. A böngésző szemében ezek mindössze sima függvények. Nagy pech a React számára.


Oké, akkor a React nem tehetné oda new kulcsszót minden egyes meghívás elé? Sajnos ez sem működne.

Ha a szokásos függvényeket a new-val hívjuk meg, akkor egy objektum példány társul hozzájuk, amire a this mutat. Ez kívánatos a konstruktor függvényeknél (mint például a korábbi Person), de zavaró a függvény komponensek esetében:

function Greeting() {
 // Nem várjuk el, hogy a `this` akármire mutasson
 return <p>Hello</p>;
}

Ez még akár elviselhető is lenne. Van viszont két másik oka annak, hogy ez az ötlet nem működik.


Az első ok, amiért nem használhatjuk minden esetben a new-t az az, hogy ha a natív (és nem a Babel által lefordított) nyíl operátoros függvényeket a new kulcsszóval hívjuk meg, akkor hibaüzenetet kapunk:

const Greeting = () => <p>Hello</p>;
new Greeting(); // 🔴 A Greeting nem egy konstruktor

Ez a viselkedés szándékos és a nyíl operátoros függvények dizájnjából ered. A nyíl operátoros függvények egyik előnye ugyanis az, hogy nem rendelkeznek saját this értékkel - ehelyett a this-t a legközelebbi szabályos függvénytől veszik át:

class Friends extends React.Component {
 render() {  const friends = this.props.friends;
  return friends.map(friend =>
   <Friend
    // `A `this` a `render` metódustól származik    size={this.props.size}    name={friend.name}
    key={friend.id}
   />
  );
 }
}

Oké, szóval a nyíl operátoros függvények nem rendelkeznek saját this-szel. Viszont ez azt jelenti, hogy teljesen használhatatlanok konstruktorként!

const Person = (name) => {
 // 🔴 Ennek nincs értelme!
 this.name = name;
}

Emiatt a JavaScript nem engedélyezi, hogy a nyíl operátoros függvényeket a new kulcsszóval hívjuk meg. Ha mégis így teszünk, az valószínűleg nem volt szándékos és jobb is, ha minél hamarabb tudomást szerzünk róla. Hasonló okokból kifolyólag nem engedi a JavaScript az osztályok meghívását a new operátor nélkül.

Ez így oké, viszont ez keresztülhúzza a számításainkat. A React nem hívhat meg mindent a new kulcsszóval, mert a nyíl operátoros függvények esetében ez nem működne! A new-val való meghívás helyett megpróbálhatnánk kiszűrni a nyíl operátoros függvényeket azáltal, hogy nekik nincs prototype mezőjük:

(() => {}).prototype // undefined
(function() {}).prototype // {constructor: f}

De ez nem működne a Babel által fordított függvények esetében. Ez nem biztos, hogy olyan nagy ügy, van viszont egy másik ok, ami miatt ez a megközelítés egy zsákutca.


A másik ok amiért nem használhatjuk folyton a new kulcsszót az az, hogy ez megakadályozná a React-et abban, hogy támogassa azokat a komponenseket, amik string-ekkel vagy más primitív típusokkal térnek vissza.

function Greeting() {
 return 'Hello';
}
Greeting(); // ✅ 'Hello'
new Greeting(); // 😳 Greeting {}

Ez megint csak a new operátor különös koncepciójából ered. Ahogy azt láttuk korábban a new arra utasítja a JavaScript-et, hogy hozzon létre egy objektumot, a függvényen belül a this mutasson erre az objektumra, végül pedig kapjuk meg ezt az objektumot a new eredményeként.

Azonban a JavaScript azt is megengedi, hogy egy new operátorral meghívott függvény felülírja a new visszatérési értékét azáltal, hogy valami más objektummal tér vissza. Feltehetőleg ezt hasznosnak tekintették az olyan esetekben, amikor a példányok újrafelhasználásával összevontabb kódot szeretnénk írni:

// Szabadon definiálvavar zeroVector = null;function Vector(x, y) {
 if (x === 0 && y === 0) {
  if (zeroVector !== null) {
   // Újrahasznosítva ugyanazt a példányt
   return zeroVector;  }  zeroVector = this;
 }
 this.x = x;
 this.y = y;
}
var a = new Vector(1, 1);
var b = new Vector(0, 0);
var c = new Vector(0, 0); // 😲 b === c

Azonban a new teljesen figyelmen kívűl hagyja egy függvény visszatérési értékét abban az esetben, amikor az nem egy objektum. Ha egy string vagy egy szám a visszatérési érték az olyan, mintha nem is volna return a függvényben.

function Answer() {
 return 42;
}
Answer(); // ✅ 42
new Answer(); // 😳 Answer {}

Egyszerűen nincs rá mód, hogy olvassuk a primitív visszatérési értékeket (mint például string vagy szám) ha a függvény a new kulcsszóval került meghívásra. Tehát ha a React mindig a new-t használná képtelen lenne azokat a komponenseket támogatni, amelyek egy string-et eredményeznek!

Mivel ez elfogadhatatlan szükségünk van egy kompromisszumra.


Mit is tudunk eddig? A React-nek az osztályokat (beleértve a Babel outputot) a new-val együtt, a normál és a nyíl operátoros függvényeket (beleértve a Babel outputot) viszont a new nélkül kell meghívnia. Ezeket viszont nem lehet megbízható módon megkülönböztetni.

Ha nem tudjuk ezt az általános problémát megoldani, egy specifikusabbat meg tudnánk?

Amikor egy komponenst osztályként definiálunk a legtöbbször a React.Component osztályt szeretnénk bővíteni, hogy hozzáférjünk olyan beépített metódusokhoz, mint például a this.setState(). Ahelyett, hogy megpróbálnánk azonosítani az összes osztályt, nem tudnánk csak a React.Component utódosztályait kiszűrni?

Spoiler: a React pontosan ezt csinálja.


Talán a helyes módszer, hogy megállapítsuk a Greeting komponensről hogy egy React osztály-e az, hogy megvizsgáljuk a Greeting.prototype instanceof React.Component igazságértékét:

class A {}
class B extends A {}
console.log(B.prototype instanceof A); // true

Tudom mire gondoltok. Mi folyik itt? Hogy ezt megválaszoljuk, meg kell értenünk a JavaScript prototípusokat.

Talán ismerős lehet a “prototípus lánc”. Minden JavaScript objektum rendelkezhet egy “prototípussal”. Amikor azt írjuk, hogy fred.sayHi(), viszont a fred objektum közvetlenül nem rendelkezik ezzel a metódussal, akkor szétnézünk fred prototípusában, hátha ott van a sayHi definiálva. Ha ott sem találjuk, akkor továbbmegyünk a láncban következő prototípusra - fred prototípusának a prototípusára. És így tovább.

Zavaró módon egy osztály vagy egy függvény prototype mezője nem az adott elem prototípusára mutat. Nem viccelek.

function Person() {}
console.log(Person.prototype); // 🤪 Nem a Person prototípusa
console.log(Person.__proto__); // 😳 A Person prototípusa

A “prototípus lánc” tehát inkább úgy néz ki, hogy __proto__.__proto__.__proto__ semmint hogy prototype.prototype.prototype. Évekbe tartott hogy ezt megértsem.

Akkor visztont mire mutat a prototype mező egy függvény vagy osztály esetében? Hát a __proto__-ra, amivel minden olyan objektum rendelkezik, ami egy függvénytől vagy egy osztálytól származik és a new operátorral került meghívásra!

function Person(name) {
 this.name = name;
}
Person.prototype.sayHi = function() {
 alert('Hi, I am ' + this.name);
}
var fred = new Person('Fred'); // A `fred.__proto__` immár a `Person.prototype`-ra mutat

A JavaScript tehát ezt a __proto__ láncot használja a változók megkeresésére:

fred.sayHi();
// 1. fred rendelkezik saját sayHi metódussal? Nem.
// 2. fred.__proto__ rendelkezik saját sayHi metódussal? Igen. Hívjuk meg!
fred.toString();
// 1. fred rendelkezik saját toString metódussal? Nem.
// 2. fred.__proto__ rendelkezik saját toString metódussal? Nem.
// 3. fred.__proto__.__proto__ rendelkezik saját toString metódussal? Igen. Hívjuk meg!

A gyakorlatban szinte sosem kell a __proto__-hoz közvetlenül hozzányúlnunk, kivéve ha a prototípus lánchoz köthető hibát keresünk. Ha azt szeretnénk, hogy a fred.__proto__-nak legyen hozzáférése valamihez, azt a Person.prototype-on kell beállítanunk. Legalábbis eredetileg így kellett.

A böngészők eredetileg nem is férhettek volna hozzá a __proto__ mezőhöz, mivel a prototípus láncot egy belső koncepciónak szánták. De néhány böngésző mégis hozzáfért, így a __proto__ akaratlanul, de mégis standarddá vált (viszont mára elevult és a Object.getPrototypeOf() vette át a helyét).

Akárhogy is, én még mindig nagyon furcsának találom, hogy egy mező amit prototype-nak hívnak nem az adott érték prototípusra utal (például a fred.prototype nincs definiálva, mert a fred nem egy függvény). Személy szerint én azt gondolom, hogy ez fő oka annak, hogy még a tapasztalt fejlesztők is gyakran félreértik a JavaScript prototípusokat.


Hosszú egy poszt, mi? Körülbelül 80%-nál tartunk. Kitartás.

Tudjuk tehát, hogy amikor azt írjuk, hogy obj.foo, akkor a JavaScript valójában megnézi, hogy a foo definiálva van-e az obj-en, obj.__proto__-n, obj.__proto__.__proto__-n és így tovább.

Az osztályok esetében ennek a mechanizmusnak nem vagyunk közvetlenül kitéve, de az extends ugyanúgy működik a jó öreg prototípus láncon is. Így férnek hozzá a React osztályaink olyan metódusokhoz, mint a setState:

class Greeting extends React.Component { render() {
  return <p>Hello</p>;
 }
}
let c = new Greeting();
console.log(c.__proto__); // Greeting.prototype
console.log(c.__proto__.__proto__); // React.Component.prototype
console.log(c.__proto__.__proto__.__proto__); // Object.prototypec.render();   // Megtalálva a c.__proto__ -n (Greeting.prototype)
c.setState();  // Megtalálva a c.__proto__.__proto__ -n (React.Component.prototype)
c.toString();  // Megtalálva a c.__proto__.__proto__.__proto__ -n (Object.prototype)

Más szavakkal, amikor osztályokat használunk, egy példány __proto__ lánca “tükrözi” az oszály hierarchiát:

// `extends` lánc
Greeting
 → React.Component
  → Object (implicit módon)
// `__proto__` lánc
new Greeting()Greeting.prototype
  → React.Component.prototype
   → Object.prototype

2 Chainz.


Mivel a __proto__ letükrözi az osztály hierarchiát, megnézhetjük, hogy a Greeting a React.Component bővítménye-e, kezdve a Greeting.prototype-nál majd tovább követve a __proto__ láncot:

// `__proto__` lánc
new Greeting()
Greeting.prototype // 🕵️ Itt kezdünk  → React.Component.prototype // ✅ Megvan!Object.prototype

Szerencsére az x instanceof Y pontosan ezt a fajta keresést hajtja végre. Ez az x.__proto__ láncot követve kutat az Y.prototype után.

Ezt normális esetben arra használjuk, hogy megmondjuk valamiről hogy egy osztály példánya-e:

let greeting = new Greeting();
console.log(greeting instanceof Greeting); // true
// greeting (🕵️‍ Itt kezdünk)
//  .__proto__ → Greeting.prototype (✅ Megvan!)
//   .__proto__ → React.Component.prototype 
//    .__proto__ → Object.prototype
console.log(greeting instanceof React.Component); // true
// greeting (🕵️‍ Itt kezdünk)
//  .__proto__ → Greeting.prototype
//   .__proto__ → React.Component.prototype (✅ Megvan!)
//    .__proto__ → Object.prototype
console.log(greeting instanceof Object); // true
// greeting (🕵️‍ Itt kezdünk)
//  .__proto__ → Greeting.prototype
//   .__proto__ → React.Component.prototype
//    .__proto__ → Object.prototype (✅ Megvan!)
console.log(greeting instanceof Banana); // false
// greeting (🕵️‍ Itt kezdünk)
//  .__proto__ → Greeting.prototype
//   .__proto__ → React.Component.prototype 
//    .__proto__ → Object.prototype (🙅‍ Nem találtuk sehol!)

De ugyanúgy működne, ha azt akarnánk meghatározni, hogy egy osztály egy másik osztály bővítménye-e:

console.log(Greeting.prototype instanceof React.Component);
// greeting
//  .__proto__ → Greeting.prototype (🕵️‍ Itt kezdünk)
//   .__proto__ → React.Component.prototype (✅ Megvan!)
//    .__proto__ → Object.prototype

Ez az a módszer, amivel meg tudjuk határozni, hogy valami egy React komponens osztály vagy pedig egy szokványos függvény.


A React azonban nem így csinálja. 😳

Ezt az instanceof-ot használó megoldás egyik ellentmondásossága, hogy nem működik ha a React több példánya is jelen van az oldalon és az a komponens amit éppen ellenőrzünk egy másik React példány React.Component-jétől örököl. Többfajta React példány ötvözése egy projekten belül sok okból kifolyólag sem jó ötlet, de a múltban megpróbáltuk elkerülni az ezzel járó problémákat, ha lehetséges volt. (A Hooks-szal azonban, lehet hogy muszáj lesz megszabadulnunk a duplikácikótól.)

Egy másik lehetséges heurisztika, ha ellenőriznénk, hogy a render metódus definiálva van-e a prototípuson. Azonban régebben nem volt tiszta, hogy a komponens API hogyan fog fejlődni. Minden ellenőrzésnek van egy ára, így nem akartunk egynél többet elvégezni. Ez akkor sem működne ha a render egy példány metódusként lenne definiálva, az osztály attribútumok szintaxisához hasonlóan.

Ellenben a React inkább egy speciális flag-et rendelt a bázis komponenshez. A React ellenőrzi, hogy megvan-e ez a flag, és innen tudja, hogy valami egy React komponens-e vagy sem.

Eredetileg ez a flag a bázis React.Component osztályon magán volt:

// Inside React
class Component {}
Component.isReactClass = {};
// Ellenőrizhetjük így
class Greeting extends Component {}
console.log(Greeting.isReactClass); // ✅ Igen

Ám néhány konkrét osztály implementáció nem tartalmazott másolatokat a statikus tulajdonságokról (vagy maga módosította a __proto__-t, ami nem volt a standard része), így ez a flag elveszett.

A React ezért rakta át ezt a flag-et inkább a React.Component.prototype-ra:

// React kód
class Component {}
Component.prototype.isReactComponent = {};
// Így tudjuk ellenőrizni
class Greeting extends Component {}
console.log(Greeting.prototype.isReactComponent); // ✅ Igen

És lényegében ez minden.

Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért egy objektum egy egyszerű boolean helyett. A gyakorlatban nem számít sokat, de a Jest korábbi verzióiban (mielőtt a Jest jó lett™️) az automocking alapból be volt kapcsolva. Ezek a generált teszt objektumok (mock-ok) nélkülöztek minden primitív adatmezőt, lehetetlenné téve az ellenőrzést. Köszi Jest.

Az isReactComponent ellenőrzése mindmáig a React része.

Ha nem a React.Component-et bővítjük, akkor a React nem fogja megtalálni az isReactComponent-et a prototípuson és ezért nem is fogja osztályként kezelni. Most már tudjuk hogy a Cannot call a class as a function hibaüzenetre a legtöbb szavazatot kapó válasz miért az, hogy adjuk hozzá a komponenshez az extends React.Component-et. Végezetül van egy figyelmeztetés is, ami jelzi ha a prototype.render létezik, de a prototype.isReactComponent nem.


Úgy vélhetitek, hogy ebben a történet kicsit sok a beetetést. Maga a megoldás rendkívül egyszerű, mégis azért tettem meg ezt a hatalmas kerülőutat, hogy elmagyarázzam a React miért ezt a megoldást választotta és milyen más alternatívák merültek fel.

Tapasztalatom szerint ez gyakran megesik az API könyvtárakkal. Ha azt várjuk el egy API-tól, hogy egyszerűen lehessen használni akkor figyelembe kell venni a nyelv szemantikáját (valószínűleg több nyelvét is, beleértve a lehetséges jövőbeli irányvonalakat is), a lefutás gyorsaságát, a munkakörnyezetet fordítási műveletekkel és azok nélkül, az ökoszisztéma és a programcsomagok állapotát és számos más tényezőt. A végső megoldás nem mindig a legelegánsabb is, viszont muszáj használhatónak lennie.

Ha a végső API sikeres, a felhasználónak soha nem kell ezen a procedúrán rágódnia. Ehelyett fókuszálhatnak inkább az appokra.

De ha kíváncsi vagy… nem árt ha tudod, hogy működnek a dolgok.